Mikä TASERA?

TASERA, eli Tampereen Seudun Ampumaratayhdistys on ns. toisen asteen yhdistys, jonka tehtävänä on ylläpitää ja kehittää sen hallinnoimia ampumaratoja Pirkanmaan talousalueella. TASERA:n muodostavat sen 26 jäsenyhteisöä. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

TASERA ei ole ampumaseura, eikä järjestä ampumatoimintaa - se on jäsenyhteisöjemme tehtävä.

Uutisia meiltä ja maailmalta